رستوران بام مهتاب

رستوران بام مهتاب

بر فراز هتل بزرگ ارم با چشم اندازی زیبا از كوههای البرز شما را به صرف انواع غذاهای ایرانی و فرنگی ناهار وشام دعوت می نماید.

رستوران بام مهتاب

رستوران بام مهتاب

رستوران بام مهتاب

رستوران بام مهتاب

رستوران بام مهتاب

رستوران بام مهتاب